تخفیف ۳%
نشد که بشه
دفعه دیگه .
تقریبا!
تخفیف ۵%
۱۰هزار تومان تخفیف
پوچ
خوش شانس نبودی
ای داد، نزدیک بودا
۳۰هزار تومان تخفیف
آخ آخ، حیف شد
پوچ، هیچی به هیچی
شانستو امتحان کن برای یه جایزه باحال!

با چرخاندن گردونه شانستان برای بردن جایزه گیفت باران امتحان کنید!

قوانین گردونه شانس:

  • هر کاربر یک بار فرصت بازی کردن دارد.
  • فرصت استفاده از کد تخفیف، پنج روز است.