تخفیف 3%
نشد که بشه
دفعه ديگه .
تقریبا!
تخفیف 5%
10هزار تومان تخفیف
پوچ
خوش شانس نبودی
ای داد، نزدیک بودا
30هزار تومان تخفیف
آخ آخ، حیف شد
پوچ، هیچی به هیچی
شانستو امتحان کن برای یه جایزه باحال!

با چرخاندن گردونه شانستان برای بردن جایزه گیفت باران امتحان کنید!

قوانین گردونه شانس:

  • هر کاربر یک بار فرصت بازی کردن دارد.
  • فرصت استفاده از کد تخفیف، پنج روز است.