همراه گرامی

همراه گرامی برای ما بسیار مهم است که سفارش شما به چه کیفیتی به دستتان رسیده است. شما می توانید با ارسال عکس و نظراتتان ما را در بهبود کیفیت تولیداتمان یاری نمایید. برای ارسال نظرات یا تصویر محصول دریافتی می توانید از طریق پشتیبانی واتساپی که مشاهده می کنید اقدام نمایید. به پاس قدردانی، گردونه شانس زیر را فعال کرده و برنده خوش‌شانس ما باشید.

تخفیف 3%
حیف، فرصت از دست رفت
تخفیف 10%
100هزار تومان تخفیف!
تخفیف 5%
10هزار تومان تخفیف
نشد که بشه این بار
50هزار تومان تخفیف
ای داد، نزدیک بودا
30هزار تومان تخفیف
آخ آخ، حیف شد
15هزار تومان تخفیف
شانستو امتحان کن برای یه جایزه باحال!

از خرید شما ممنونیم.

با چرخاندن گردونه شانستان برای بردن جایزه گیفت باران امتحان کنید!

قوانین گردونه شانس:

  • هر کاربر یک بار فرصت بازی کردن دارد.
  • فرصت استفاده از کد تخفیف، پنج روز است.